SPECIELT FOR VIRKSOMHEDER, FAGLIGE KONSULENTER OG MEDARBEJDERE

Trivsel, samarbejde, konflikthåndtering, personlig sparring og stressforebyggelse

Hjælp til at vende negative, fastlåste arbejdsmiljøer til positivitet, fælles mål og retning, når det interne benarbejde ikke kan komme længere

Rådgivning og vejledning til at gendanne det psykiske arbejdsmiljø og fælles ansvar for den gode trivsel og rare atmosfære, når det er kørt af sporet og er gået i hårknude

Personlig mentor sparring, coaching og rådgivning for faglige konsulenter, ledere og medarbejdere, der savner redskaber og konkrete input til at styrke personlig gennemslagskraft og trivsel, stress samt stå fagligt stærkt og håndtere udfordringer i hverdagen

Nøgleordene er arbejdsglæde, trivsel, fælles ansvar, konstruktivitet, meningsfuldhed, forebyggelse, mod og personlig integritet

sådan får du andre til at høre efter, hvad du siger
 • Bærer hverdagen i jeres afdeling præg af at manglende vilje og ønsker om i fællesskab at løse en længere historik med misforståelser og interne konflikter, som bliver ved med at blusse op, selvom der umiddelbart er gjort alt, hvad der kan gøres?
 • Har både ledelsen og medarbejderne brug for at få trukket en streg i sandet, fordi det psykiske arbejdsmiljø er klemt, stemningen fastlåst og negativ pga. gensidige misforståelser eller konflikter, som virker til at være gået i hårknude uden nogen udsigt til at blive løst internt?
 • Savner du faglig og professionel sparring til at øge din personlige integritet og gennemslagskraft, styrke dit faglige og professionelle ståsted eller værktøjer til at navigere i en hverdag, der fordrer en stor frihed under ansvar og samtidig kræve gode evner til samarbejde, diplomati og menneskekendskab?
 • Savner I arbejdsglæde, gnist og gejst i hverdagen, og at få tømt rygsækken og vendt det negative arbejdsmiljø til positivitet, vilje, fælles ansvar og indsats til at skabe en god arbejdsplads med lavt stress niveau, gode sociale betingelser og et stærkt sammenhold?
 • Tvivler du ind i mellem på, om du er det rigtige sted arbejdsmæssigt og professionelt, ELLER savner du redskaber og sparring til, om det du gør, også er det rigtige?
 • Er jeres afdeling ramt af mange stress sygemeldinger, kunne trivslen være bedre og hænger både det faglige samarbejde og det sociale fællesskab i en tynd tråd, og savner I konkret sparring og redskaber til at håndtere og forebygge stress, så sygemeldingerne falder, arbejdsmiljøet bliver bedre og den sociale trivsel bliver god igen?

“Afdelingen gik fra et næsten konstant anspændt konflikt niveau og en negativ spiral, så vi nu har glade medarbejdere og et meget bedre socialt sammenhold”

 

“Vi er blevet hjulpet med at få øjnene op for, at trivsel er et fælles ansvar, så vi kunne få vendt en til tider negativ spiral.

I dag glæder vi os over de store ændringer, vi har, med livsglade medarbejdere og et meget bedre socialt sammenhold”

 

 

– Bent Madsen, formand 3F Bjerringbro

Det tilbyder jeg:

 • MÅLRETTET SAMARBEJDS- OG KONFLIKTLØSNING gennem individuelle samtaler, så alle medarbejdere incl. daglige ledelse kommer personligt til orde i et trygt, objektivt samtalerum og bidrager til den samlede proces samt opdager betydningen af eget ansvar og bidrag til den fælles trivsel og arbejdsglæde

 

 • KONKRET SPARRING, RÅDGIVNING OG INSPIRATION TIL DEN DAGLIGE LEDELSE til håndtering af det psykiske arbejdsmiljø, øget forståelse for de enkelte medarbejdere samt rolle i den interne trivsel i dagligdagen

 

 • INDIVIDUEL COACHING, RÅDGIVNING OG MENTOR SAMARBEJDE TIL FAGLIGE NØGLEPERSONER  som savner  sparring i en udfordrende hverdag med mange bolde i luften og redskaber til at håndtere de mange forskellige både faglige og kollegiale samarbejder

 

 • WORKSHOPS SAMT INDIVIDUELLE STRESS HÅNDTERINGS- ELLER FOREBYGGELSES FORLØB for mindre teams samt individuelle 1:1 forløb for den enkelte stressramte medarbejder med henblik på at bevare medarbejderens tilnytning og trivsel på arbejdspladsen

 

 • FÆLLESMØDER OG WORKSHOPS LEVE DIT LIV ANDERLEDES hvor hele afdelingen mødes og arbejder sammen om den daglige trivsel, det gode arbejdsmiljø og arbejdsglæden som det fælles mål og gennem fælles indsats

 

 • TEAMMØDER Og GRUPPEMØDER hvor de enkelte teams i afdelingen mødes og arbejder sammen mod en gensidsig forståelse og interesse i den gode hverdag med høj trivsel, fællesskab, vilje og motivation

 

sidder du også fast i job, selvom du ikke trives i det?
Karin Søsted
"Ledelsens opgave er at skabe rammerne for den gode arbejdsplads -medarbejderenes ansvar er at udfylde rammen"

 

En af de vigtigste læringsætning og værdier for mig i mit arbejde med konflikthåndtering, trivsel, stresshåndtering og forebyggelse er en naturlig tro på, at alle ønsker at bidrage og har en god grund til at gøre, som de gør.

Alle mennesker har et sæt forskellige briller, som vi ser verden igennem, samtidig med at ingen af os er uafhængige af andre, tværtimod så er vi alle en del af en større sammenhæng.

Derfor et af de væsentligste udgangspunkter for et godt samarbejde, en høj trivsel og arbejdsglæde også den basale tillid til, at jeg som medarbejder har et tilhørsforhold, føler mig betydningsfuld, at jeg gør en forskel og at jeg dybest set gør mit arbejde godt nok.

Samarbejde og trivsel er altid et fælles anliggende og vejen til det går ofte gennem at først at se på dig selv og derefter forstå de andre

Ledelsesmæssigt fordrer trivsel og et godt arbejdsmiljø åbenhed, information og tydelighed.

 

 • Information - også når der ikke er noget nyt at sige

 

 • Åbenhed - især i forhold til forandrings- og samarbejdsprocesser

 

 • Tydelighed - især i forhold til hvor medarbejderne skal med i en given proces og i særdeleshed ikke med

 

Ord og teori alene kan aldrig erstatte handling

Det er handling der skaber forandring.

Målet er at give værktøjer og redskaber, der klæder alle medarbejdere på til både individuelt og fællesskab at deltage og tage ansvar for det daglige arbejdsmiljø og trivsel i hverdagen.

Handling skaber forvandling og handling kan kræver mod.

Mod til at vælge til og mod til at også at vælge fra, – det gælder individuelt og personligt såvel som i teamet eller afdelingen.

Karin har en særlig evne til at få mennesker til at sige ting, som de nok ikke ville sige til så mange andre

 

Karin har en særlig evne til at få mig til at lukke op og turde sige lige det, der er fylder i mit hoved, uden at jeg føler mig flov, mærkelig eller andet!

Inden jeg kom hos Karin var jeg uklar og forvirret over, hvad der reelt var vigtigst for mig.

Nu har jeg ro og jeg har helt styr på mine prioriteter – og ved, hvad der er vigtigst for mig lige nu.”

 

 

– Birgitte Feldborg, tidl. HR-chef, underviser & MPE

Kontakt mig for en uforpligtende samtale eller møde

LYDER DET, SOM NOGET FOR JERES ARBEJDSPLADS OG TEAM, ELLER DIG SOM FAGLIG MEDARBEJDER ELLER LEDER?

Hver arbejdsplads, afdeling, team, medarbejder eller leder er unik, og et hvert samarbejde begynder med at finde ud af, hvilke specifikke behov I /du har og hvordan jeg kan hjælpe Jer/dig videre til at få dem løst

Jeg kommer altid gerne ud til et uforpligtende møde og en snak om, hvad I har brug for og hvordan jeg kan hjælpe jer

Jeg arbejder ud fra aftalt timepris eller et samlet tilbud.

Kontakt mig på
mail:

karin@freelancetekster.dk

– og lad os aftale en uddybende samtale over Teams, Zoom eller Whatsapp

"Vi fik hjælp til lynhurtig at finde ud af, hvad problemet omhandlede og sørget for, at der var en handlingsplan, struktur og overblik

 

Det var et rigtig godt samarbejde.

Det har været tillidsvækkende, ærlig og kontant. Derfor har det fået folk til at åbne sig og være ærlige.

Hvis vi var i tvivl, og det var der nogen, der var efter at have kæmpet med den her dårlige stemning så mange år.

Så har vi virkelig fået den tvivl modbevist og i stedet fået leveret værktøj og nogle måder at gribe vores arbejdsmiljø an på, der har fået folk til at tænke anderledes og kigge indad.

Vi fik helt konkret hjælp til at kortlægge problemer og komme med løsningsforslag.

Vi har fået håbet tændt hos folk!

Jeg vil helt klart anbefale de her metoder til andre, da jeg synes, vi så hurtigt kom ind og fandt kerneproblemet.

Det har samtidig været godt med en menneskekender, som også er ærlig og har konkrete løsningsforslag.

– Majken Jæger, faglig arbejdsskadekonsulent, 3F

Kort om Karin Søsted